facebookfacebookfacebook

Adgangskrav

Regelsæt for Tobaks Fabrikken.

Ifølge ”Lov om Restaurations- og Hoteldrift paragraf 32 stk. 1 og 2”, har bevillingshaveren, eller dennes stedfortræder, ret til at afvise de personer, der udviser en adfærd, som betyder at de ikke er ønsket som gæster.

Ifølge 2. reviderede udgave er det bevillingshaveren og dennes personale, der bestemmer, hvem man vil have som gæst, idet loven om forbud mod forskelsbehandling skal overholdes.

Følgende personer kan afvises i døren:

Svært berusede personer.
Personer der formodes at være påvirket af stoffer.
Persontyper som ved deres fremtoning kan være skræmmende og provokerende på de andre gæster.
Personer der tidligere har fremprovokeret uønskede situationer. Eksempelvis slagsmål, overfald, forsøg på tyveri etc.
Personer med forbud om adgang, nægtes naturligvis adgang.
Hvis en eller flere i en gruppen overtræder ovennævnte, vil hele gruppen kunne afvises.
Hvis afvisningerne skaber problemer på gaden, bliver politiet tilkaldt.

Dette sker hvis personalet vurdere at situationen kan udvikle sig således at den bliver til fare for sagesløse personer.

For at undgå unødige diskussioner på gaden, er det ikke nødvendigt at begrunde afvisningen overfor specielt aggressive personer.

Aldersgrænse for køb af alkohol er 18+

Fredag og lørdag aften efter kl.24 er aldersgrænsen 20+

Venlig Hilsen

Tobaks Fabrikken

Vi er igen klar med LIVE MUSIK på Tobaks Fabrikken fra 21.00 - 00. Denne gang er det GEN:LYD der kigger forbi Tobaks Fabrikken til en festlig aften. Duoen, som består af Anders og Christian, har til formål at underholde og skabe en god fest med god musik. Når de går på scenen, er det stemning og musik, der i den grad når ud over scenekanten. Duo'en spiller kun de bedste sange fra hele verdenen, masser af “Sing-A-Longs”, med de gode hits du kender og som du kan synge med på. Genlyds repertoire rammer hele regnbuen af musik. Alt fra 60’erne til moderne pop

Gå til arrangementet